Aktuality


ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ

Na základě rozhodnutí zřizovatele bude MŠ otevřena  1. června 2020

2020-04-28


~ • • • ~

Žádost o přijetí dítěte ke stažení

files/dostopijetkpedkol.vzdlvn.doc

2020-04-22


~ • • • ~

Zápis do MŠ na škol. r. 2020 - 2021

Z Á P I S        DO       MŠ       P U T I M

 

Školský  obvod  Putim

 

PŘIJÍMÁNÍ  ŽÁDOSTÍ   K  PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

NA   ŠKOLNÍ  ROK   2020 / 2021

OD  11. 5.   DO   15. 5.

 

Zápis proběhne bez osobní přítomnosti rodičů a dětí. Vyplněné žádosti opatřete osobním kódem a spolu s vytisknutým očkovacím průkazem zašlete poštou nebo dejte do poštovní schránky MŠ Putim do 15. 5. 2020.  Žádosti si lze vyzvednout i na obecním úřadě. Adresa školy: MŠ Putim, Putim 159, 397 01.

MŠ bude mít ve školním roce  2020/2021 předpokládanou kapacitu, z důvodu odkladů škol. docházky,  12 volných míst.

 


Předškolní vzdělávání se dle § 34, odst. 1 zákona č. 561 / 2004 o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 (předškolní děti) je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují

Přednostně budou přijímány děti narozené od 1 .9. 2014 do 31.8. 2015.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona).


Ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona stanovuje, že při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Předškolní zařízení tak může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).

Ředitelka MŠ Putim stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.

KRITÉRIUM                                                                                  BODOVÉ OHODNOCENÍ

Povinná předškolní docházka – školský obvod Putim

20

Věk dítěte –  nar. od 1.9. 2015 -  31.8. 2017 – škol.obv. Putim

15

                 

 

Povinná předškol. docházka – mimo škol. obvod Putim              

10

Sourozenec v MŠ – škol. obv. Putim

7

Děti nar. od 1.9. 2015 – 31.8. 2017 - mimo škols.obvod Putim

6


V případně, že se jedná o dítě se zdravotním postižením přiložte doklad. Při shodě počtu bodů u více dětí bude preferováno dítě dříve narozené.

2020-04-22


~ • • • ~


1
2
3
4
5
6

AktualityPlánujeme naši činnost.

Zde se můžete velice rychle přesvědčit o tom, jaké akce pro Vaše děti připravujeme.
Na plánovacím kalendáři jsou zvýrazněny ty dny, ve kterých plánujeme nějakou činnost. Podrobný přehled naleznete zde.

Náš tip: přidržte ukazatel myši nad zvýrazněným políčkem.

Kalendář:   <   květen 2020   >
Dnes je: 26. 5. 2020
po út st čt so ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7

Kontaktní údaje:

 Mateřská škola Putim, okres Písek 

 IČO  710 05 544

Ředitelka  : Michaela Nademlejnská
Učitelka  :Iva  Skálová
Prac. v provozu : Klára Jančáková
 
Adresa
Putim 159
397 01 Písek
Telefon : 382 261 815
msputim@gmail.com
IDDS: nigkx9y

Kontaktní formulář

Antispamová ochrana: Napište prosím do políčka kolik je "dva krát dva".